De Ark bij overlijden

Bij het overlijden en de uitvaart van uw geliefde wil de Protestantse gemeente Midden Noord in de Ark u graag terzijde staan.

De predikant kan u begeleiden bij het verlies van uw naaste. Zij biedt een luisterend oor en kan u adviseren. Zij bespreekt met u de de plechtigheid. Dat kan in de Ark, maar ook elders, bijvoorbeeld in een aula. Er is de mogelijkheid van orgel- of pianobegeleiding of het afspelen van eigen muziek. De kerkruimten kunnen ook gebruikt worden voor een samenzijn, bijvoorbeeld na de crematie of ter aarde stelling.

Voor  mensen die actief meeleven met de gemeente of met een geregelde bijdrage het voortbestaan van de gemeente mogelijk maken, zijn we ongeacht een eventuele bijdrage beschikbaar.  Dat is een erezaak.

We stellen een gift echter wel op prijs. Dat kan op NL39INGB0000049273, tnv de Ark Midden Noord. Als er een uitvaartpolis is, kan het gereserveerde bedrag worden benut. Bij een polisuitkering in natura kunt u de hieronder genoemde kosten bij de verzekering in rekening brengen.

Om u een indruk te geven van de kosten die de gemeente maakt:

  • Het gebruik van de Ark en de kostersdiensten (zonder koffie e.d.): 250 euro.
  • Organist: tussen de 50 en 100 euro.
  • Voorbereiding en begeleiding door de predikant: 500 euro.

De Ark  werkt van harte mee aan een zorgvuldig afscheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze scriba of predikant.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >