• doop aangepaste hoogte
  • musical 2018 3
  • new music

Gelukkig zijn de coronamaatregelen inmiddels versoepeld en kunnen er weer kerkdiensten en (beperkt) activiteiten gehouden worden in de Ark. 

Uiteraard wordt hierbij het advies van het RIVM in acht genomen.

Ook is het nog steeds mogelijk om online kerkdiensten te volgen. Op de website van de Bethelkerk vindt u hierover verdere informatie.

 

Ter bemoediging een gebed dat werd gedeeld door de Protestantse Kerk Amsterdam

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel:

'Wees niet bang"

Maar het lukt ons niet.

Geef ons Uw vrede, Heer, moedig ons aan.

Wij bidden: genees de zieken, wees in quarantaine hen nabij.

Zegen het eten dat hun wordt gebracht, de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.

Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.

Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,

laat er een vaccin gevonden worden, help degenen die inkomen mislopen

God, zie om naar alle mensen in nood.

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, maar meer nog:

U omsluit ieder van ons

U legt uw hand op ons.

Doe ons wonen in uw beschutting.

Troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde, waar geen pest meer rondwaart in het donker

waar de volken genezing vinden.

(ND.nl: Wim Houtman)

 

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >