Kinderkring

Voor iedereen in de basisschool-leeftijd is elke zondag een kinderkring tijdens de dienst. Kinderen gaan aan de slag met een (bijbel)verhaal, bijvoorbeeld via een collage of lied. Met palmpasen worden palmpasenstokken gemaakt. Ook tijdens advent, kerst, de 40-dagen-tijd en Pasen zijn er mooie projecten en creatieve activiteiten. Kerstmorgen doen de kinderen mee aan de inmiddels traditioneel geworden kinder-kerstmusical.

Ook onderstaande lied is gemaakt in de kinderking. Het is een reactie op het verhaal van Nikodemus die van Jezus te horen krijgt dat geloven meer is dan alleen feitenkennis: niet overal is een antwoord op te geven en niet alles is te begrijpen. Aan de orde kwam dat er dingen zijn die je alleen voelt maar niet kan zien of begrijpen. De wind, bijvoorbeeld, die je wel voelt maar niet kunt zien. Of persten, ruzie en ballen afpakken van elkaar, boosheid en ruzie.


Een nieuw couplet voor Bob Dylan’s “blowin’in the wind.”
 
Waarom zijn we niet aardig tegen elkaar
Dat heeft toch helemaal geen zin?
Waarom pesten en klieren we maar
Dat is ons toch eig’lijk te min?
De wereld hoort toch veilig te zijn,
Voor jong en natuurlijk voor oud,
Voor alle mensen, voor groot en voor klein,
‘k wil dat een ieder van iedereen houdt.
 
Het antwoord mijn vriend,
dat waait rond op de wind,
het antwoord waait rond op de wind.

Kinderkoor

Na de succesvolle uitvoering van de kerstmusical “De Sterrenkijker” in de Nieuwendammerkerk en de Ark heeft de Protestantse Kerk Amsterdam-Noord voor kinderen de mogelijkheid geschapen door te gaan met zingen op een kinderkoor. Op het kinderkoor zullen allerlei leuke liedjes gezongen worden die ook bij uitvoeringen gebruikt kunnen worden.

De repetities van het kinderkoor zijn vanaf 20 januari elke week op vrijdag van 17:00 uur tot 17:30 uur in de Ark
 aan de Aakstraat nr. 60
 (ingang Banne Buikslootlaan 63c – als je belt doen wij open) 
Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Voor ouders die even willen wachten is er koffie of thee maar natuurlijk kunt u de tijd ook gebruiken om boodschappen te doen in Banne Centrum,
het winkelcentrum vlakbij.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >