Afdrukken

Impressie Kloosterweekend 2014 in Nijkleaster
Jorwert, 15 maart 2014

Om 8 uur vertrokken we met 10 gemeenteleden naar Nijkleaster, het eerste protestantse klooster in oprichting in Jorwert. Het moet een plek worden van rust, om je even terug te kunnen trekken en bezinning. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Zo wordt in ‘Nijkleaster’ gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie en er wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.. Ja u leest het goed. Volgens schrijver Geert Mak was God weg uit Jorwert, maar… Hij is terug!!!

 Sinds een jaar is er een pioniersplek van de PKN onder de bezielende leiding van Ds. Hide Wagenaar. Samen met nog 15 mensen uit heel Nedeland werden we hartelijk ontvangen met koffie en Friese kruitkoek waarna een volgde een stilteviering volgde. Vanuit die stilte nam Ds. Jan Henk Hamoen ons mee in Chassidische vertellingen afgewisseld door ingetogen gespeelde psalmen en gezangen op een marimba. Prachtige korte verhalen met een diepe wijsheid uit het joodse chassidisme uit Oosteuropa vanaf de 19e eeuw die door de bekende Groninger drukker/kunstenaar Henk Werkman in de tweede oorlog van prachtige ‘druksels’ zijn ( zie een druksel hiernaast).

Voor de sobere maar heerlijke lunch met knapperig brood in het (enige) sfeervolle café/ restaurant in het pittoreske dorpje, maakten we een meditatieve wandeling door het open, nu winderige friese landschap. Na 20 min wandelen in stilte, volgde 20 min in stilte wandelen waarbij we op een Johannestekst mediteerden. Vervolgens werd in tweetallen de persoonlijke ervaringen met deze tekst gedeeld. Na de lunch volgden nog enkele verhalen en werd de dag besloten met een mooie slotviering waarna iedereen hartelijk afscheid nam.

Rob Boersma