Christelijke meditatie

Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden? Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat? Luisteren naar de stem van binnen, of naar God die in stilte spreekt?  Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou. De meditatiegroep ’Weg van Leven’ in de Ark start dit najaar met een nieuwe serie van meditatieavonden. Onder het thema 'Levenslessen uit de christelijke mystiek' komen we eenmaal in de drie weken bij elkaar om te mediteren op verschillende manieren.

Data: zie hieronder of de kalender Aanvang:  20.00 uur. Om 19.45 uur is er ontvangst met koffie/thee.
Plaats: De Ark, Banne Buikslootlaan 63c

Hoe werkt meditatie vanuit de christelijke traditie?
De meditaties zijn gebaseerd op een grondhouding van ontspanning en aandacht. Op deze basis, die ook steeds wordt geoefend, vinden inhoudelijke meditatieoefeningen plaats.  Een thema vormt steeds het uitgangspunt van de avond. Meditatievormen uit  verschillende christelijke meditatie tradities worden gebruikt. Voorbeelden zijn: Aandacht-,stilte-, geleide-, (bijbel)tekst-, beeld-, bewegings-en muziekmeditaties. Naast rust en inkeer draagt meditatie bij aan geloofsverdieping:  we onderzoeken hoe door christelijke meditatie ons geloof nog meer van betekenis kan worden in ons dagelijks leven.

Doe je mee?
Ook als je nog geen meditatie ervaring hebt of je wilt eens kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie ben je welkom. Neem van te voren even contact op: Ds. Annemarie van Wijngaarden of Rob Boersma, tel. nr.: 0204904417 of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorjaar 2019

 Najaar 2019

Levenslessen uit de christelijke mystiek
27 februari -Kwetsbaar zijn
4 september - Leven in aandacht
20 maart -Imperfect (mogen / willen) zijn  25 september - Leven in eenheid: met jezelf en anderen
10 april - Jezus als gids  6 november - Leven in liefde
8 mei - De kwetsbare en onvolmaakte ander  27 november - Meditatief leven
19 juni - Authentiek leven  11 december - Leven in vreugde

Voorjaar 2018

 Najaar 2018

Het Onze vader Het Onze vader
 5 september - Onze vader die in de hemelen zijt
7 maart - Zuiveren  26 september - Uwe naam worde geheiligd
28 maart - Leven met Lijden  17 oktober - Uw koninkrijk kome
18 april - Jezus als inspiratiebron  7 november - Uw wil geschiede
9 mei - Leven vanuit liefde  28 november - Geef ons heden ons dagelijks brood
30 mei - Tussenstap: traag proces, of crisis/verveling  19 december - Vergeef ons onze schulden
20 juni - Zien- soms even, of één met de Eeuwige  9 januari - Leid ons niet in verzoeking

Voorjaar 2017

Najaar 2017

Vervolg van de serie 'Levensparels'
Chakra's en christelijke meditatie
1 februari - Doop
30 augustus - 1e chakra: (Basis)zekerheid
20 februari - Geheim 20 september - 2e chakra: Vertrouwen
22 maart - God 11 oktober - 3e chakra: Innerlijke kracht
12 april - Nacht 1 november - 4e chakra: Liefde
3 mei - Opstanding 22 november - 5e chakra: Geestelijke vrijheid
24 mei - Geloofsgeheim 13 december - 6e chakra: Intuitieve helderheid
  3 januari: 7e chakra: Relatie met God/het Goddelijke
  24 januari: Integratie: Tussen hemel en aarde

Voorjaar 2016

Najaar 2016

Vervolg van de serie 'Ritme van de seizoenen'
Levensparels
3 februari - Verstilling
31 augustus - Innerlijke stilte
24 februari - Uithouden 21 september - Liefde geven
16 maart - Nieuw leven 12 oktober - Liefde ontvangen
6 april - Groeien 2 november - Leegte
11 mei - Geestdrift 23 november - Ik
1 juni - Tot bloei komen
14 december - Rust en ontspanning
22 juni - Pelgrimeren  

Voorjaar 2015

Najaar 2015

Van Passie naar Compassie vindt u hier
Meditatie in het ritme van de seizoenen vindt u hier
Over Passie als gedrevenheid vindt u hier
Vreugde vindt u hier
Zelfcompassie vindt u hier
Oogsten vindt u hier
Passie als Lijden vindt u hier
Tot wasdom komen vindt u hier
Mededogen vindt u hier
Loslaten vindt u hier
Barmhartigheid vindt u hier
Vergankelijkheid vindt u hier
Compassie met de wereld vindt u hier Wachten vindt u hier
   

Voorjaar 2014

Najaar 2014

Stappen in Stilte vindt u hier
Lichter Leven, leven in het Licht vindt u hier
Verlangen naar Stilte vindt u hier
Donker en Licht vindt u hier
Stil worden vindt u hier
Groeien naar het Licht vindt u hier
Openen voor Stilte vindt u hier
Snoeien in het Licht vindt u hier
Werkplaats van de Stilte vindt u hier
Lichter Leven vindt u hier
Richten van Stilte vindt u hier
Wandelen in het Licht vindt u hier
Ontvangen van Stilte vindt u hier
Lichtend Kind vindt u hier
Met Stilte de Wereld in vindt u hier
 

Voorjaar 2013

Najaar 2013

Ontdek je eigen meditatietraditie vindt u hier
Vacare: Wegen van Vrij zijn vindt u hier
Ruimte vindt u hier
Vrij zijn voor jezelf vindt u hier
Stilte vindt u hier
Vrij zijn voor God vindt u hier
Adem vindt u hier
Vrij zijn van de ander vindt u hier
Lectio Divina vindt u hier
Vrij zijn voor de ander vindt u hier
Ignatiaanse meditatie vindt u hier
Vrij zijn voor vrede vindt u hier
Wie zijn wij: ik en zelf vindt u hier
 
Roeping vindt u hier
 

Levenslessen uit de christelijke mystiek

meditatie mystiek 1

‘En daarom, ga in tot je eigen grond en werk daar, en de werken die je daar doet, die zijn alle levend.’
Meister Eckhart (1260 – 1328)

 

De meditatiegroep ‘Weg van leven’ mediteert 6 avonden op een serie getiteld:                                                       

Levenslessen uit de christelijke mystiek
 
De eerste meditatieavond is woensdag 4 september 2019 met het thema: 
Leven in aandacht

Inleiding 
In het voorjaar heeft de meditatiegroep ’Weg van leven’ samen met Zinnig Noord, pioniersplek in Amsterdam Noord van de PKN, 3 dagdelen over christelijke mystiek georganiseerd met als titel ’Mystiek in woord en beeld’. De serie werd zo goed ontvangen dat we besloten  in het najaar een serie meditatieavonden te houden met als titel ’Levenslessen uit de Christelijke mystiek’.

Lees meer...

Thema: Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

uw wil geschiedeVan Gods wil zijn wij alleen ten aanzien van het verleden volkomen, onwankelbaar verzekerd. Alles wat is gebeurd, wat dat ook moge zijn, is overeenkomstig de wil van de almachtige Vader. Dat ligt in het begrip van almacht opgesloten. Ook de toekomst zal, wat zij ook brenge moge, eenmaal voltooid, zich hebben afgespeeld volgens Gods wil. Wij kunnen aan deze overeenstemming niets af of toedoen. En daarom vragen wij, in deze bede, na de opvlucht van ons verlangen naar wat nog mogelijk is, opnieuw datgene, wat er is.
Simone Weil, mystica, filosofe en activiste

Hier weer een rijke verzameling van gezichtspunten over “Uw wil geschiede , op aarde zoals in de hemel”. Eigenlijk staat er letterlijk: zoals in de hemel, ook op aarde. De gedachte in de tijd van de bijbelschrijvers was: in de hemel (waar God woont) is het al goed/ volgens Gods wil, laat het ook op aarde goed worden.
We lezen in de Bijbel over wat Gods wil is: goed samenleven in gerechtigheid en vrede. En over zorg voor weduwen en wezen, voor wie kwetsbaar is, eerbied voor God, om maar enkele voorbeelden te noemen. Richtinggevend en samenvattend is altijd: Micha 6, vs 8
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en dienstbaar de weg te gaan van je God.”

De tekst van Simone Weil roept misschien vooral afkeer op. Moet je alles wat bestaat en zoals het gaat, zien als de wil van de almachtige God? In de christelijke theologie bestaat juist een gezonde afkeer tegen al het soort gedachten waarin God en lot samenvallen. Hein Blommenstijn interpreteert Weils tekst zo: “ We ontdekken wat God vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde gewild heeft, door te schouwen hoe hij zich heeft uitgedrukt in de schepping. Daarin ontwaren we het liefdevolle gelaat van de Schepper en zijn liefdeswil. Niets van het geschapene bestaat op eigen gelegenheid en op grond van de eigen wil om te bestaan. Daarom leeft het geschapene 'overeenkomstig de wil van God', als het trouw blijft aan zijn eigen bestaan…..

Lees meer...

Thema: Authentiek leven

‘Er is slechts één kwestie waar mijn hele bestaan, al mijn vrede en geluk van afhangt: mijzelf te ontdekken door God te ontdekken. Als ik hem vind, vind ik mijzelf en als ik mijn echte ik vind, zal ik hem vinden.’ Thomas Merton o.a. monnik, trappist, theoloog en sociaal activist

“Ik wil mijzelf zijn. Echt en authentiek zijn en met mijzelf samenvallen”. Deze hartekreet van een bekende Nederlander lazen we in ‘Happinez’, het grootste ‘mindstyle’ magazine in Nederland voor zingeving. In onze moderne, gefragmentariseerde en geïndividualiseerde samenleving zijn mensen op zoek naar ‘hun innerlijke kern’ of hun ’ware zelf’, de eigen individualiteit om authentiek te zijn en een authentiek bestaan te leiden.In de eerste twee themastukjes van de serie ‘Leven met imperfectie en kwetsbaarheid’ ging het al over authentiek zijn. 
Authentiek zijn, zeiden we, kan niet samengaan met miskenning van je eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Zij maken deel uit van wie je bent. Authentiek leven is echter niet vanzelfsprekend. We constateerden dat veel mensen zich schamen voor hun kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Schaamte om niet perfect te zijn, schaamte over wat anderen daarvan zullen vinden en angst om afgewezen te worden. Jezelf authentiek en dus kwetsbaar durven opstellen is als het binnengaan van een open, lege, onbekende ruimte, niet wetende waar je zult uitkomen of wat je zult tegenkomen. Hiervoor is moed nodig. Achter het woord ‘moed’ gaat trouwens een heel mooie betekenis schuil. Moed vanuit de oorspronkelijke betekenis van het Engelse woord courage komt van het Latijnse woord cor, wat hart betekent. De oorspronkelijke betekenis was: je eigen verhaal van wie je bent, vertellen met heel je hart. Moed is dus nodig om authentiek te zijn.

Lees meer...

Thema: De kwetsbare en onvolmaakte ander

meditatie de ander"Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft"
 
     Uit: het menselijk gelaat’ van Emmanuel Levinas

 

 

In de eerste twee meditatieavonden van deze serie stond primair de eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid en hoe we daarmee omgaan centraal. De derde avond ging over Jezus als gids in een kwetsbaar en onvolmaakt bestaan. Deze 4e avond richten we onze aandacht vooral op de kwetsbaarheid en onvolmaaktheid van de ander. De vraag is hoe gaan wij, als kwetsbare onvolmaakte mensen om met de kwetsbare, onvolmaakte en weerloze ander..                                                               

Emmanuel Levinas, de Frans-Joodse filosoof van Litouwse afkomst confronteert ons in de korte koptekst direct met onze positie en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Ander. Zijn filosofie is sterk beïnvloed door zijn krijgsgevangenschap in de Tweede wereldoorlog en de toenemende ik-gerichtheid zowel in de filosofie (o.a.Sartre, Heidegger) als in de westerse samenleving, met míjn mening, míjn ruimte, míjn portemonnee en míjn belangen. Daardoor zijn wij ons relationele vermogen verloren. Om dat weer terug te krijgen, moeten we in navolging van Levinas de rollen omdraaien en meer ruimte maken voor de ander om zichzelf te zijn. De ander doet een appèl op ons om op een andere manier in het leven te staan. Levinas gebruikt de term 'alteriteit' om de positie van de ander te benaderen vanuit de positie en het perspectief van de ander. Zodra we de ander proberen te begrijpen, brengen we het perspectief van de ander terug tot onze eigen begrippen, in termen die ons bekend zijn. Met alteriteit maakt Levinas ruimte voor de Ander als vreemd, onbekend en/of kwetsbaar. Om het overstijgende anders-zijn van de ander te benadrukken schrijft Levinas de Ander herhaaldelijk opzettelijk met een hoofdletter. 

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >