Vacare: vrij zijn voor God


Een Joods meisje kwam huilend bij haar opa – een Joodse rabbi. ‘Opa’, snikte ze, ‘ik was op een heel goed plekje verstopt. En ik heb heel lang gewacht, maar er was niemand die me zocht.’ De rabbi sloeg zijn arm om het meisje dat van slag was door deze ervaring. Hij zei daarna: ‘Zo is het ook met God. Hij heeft zich ook verborgen, maar Hij wil graag door ons worden gezocht om gevonden te worden. Je kunt Hem dus gewoon zoeken – Hij wil graag gevonden worden. En soms moet je misschien gewoon zeggen: ‘God, maak eens een geluidje’.


Vacare: leeg zijn voor God en daardoor vrij zijn voor God heeft te maken met de bereidheid om open, in stilte en ontvankelijkheid aanwezig te zijn. Van hieruit kunnen we God zoeken om door Hem gevonden te worden en ons te laten bevrijden van ons door angst, hoogmoed en controle beperkende ‘ik’ . Dit kan ons helpen om tot onze ware bestemming te komen.
Wie uit goed bedoelde vroomheid steeds bezig moet zijn, wie altijd hardop moet bidden of zingen, laat niet alleen de stilte, maar misschien ook God niet echt toe. Hij geeft God een plaats in zíjn gebeden en schrijft Hem voor hoe Hij moet zijn. Maar in een schijnbaar passieve stilte, zonder verwachtingen van hoe God moet zijn, wat soms ook onzeker maakt, is er meer kans om door God ‘gevonden’ te worden.God verlangt ernaar zijn aanwezigheid aan ons te tonen, maar dat kan alleen als wijzelf ook verlangend aanwezig komen.
De mystici zeggen: God is te vinden in onze diepste kern, in onze eigen ziel.

 

Kick Bras zegt het in ‘Mystiek leven’ de mystici na:’…. het is nodig om de weg naar binnen te gaan, in te keren in onszelf, om hem daar te zoeken en hem te vinden die daar al op ons wacht.‘ De mysticus Johannes van ’t Kruis zegt hier, heel herkenbaar, het volgende over: ‘ Maar ik hoor u al zeggen: Hoe komt het toch dat ik Hem niet vind en niet ervaar, als Hij die mijn ziel liefheeft in mij aanwezig is? De reden is, dat Hij op verborgen wijze aanwezig is en dat gij van uw kant u niet verbergt om Hem te vinden en te ervaren. Wie immers iets moet zoeken dat verborgen is, moet in het verborgene doordringen tot de verborgen plaats waar het zich bevindt. Als hij het dan vindt, is hij even verborgen als dat ding.’ (…) en ‘Houd moed dus, mijn ziel, gij zijt schoon, gij weet dat in uw binnenste op verborgen wijze uw Beminde verblijft naar wie gij verlangt.’
Vrij zijn voor God betekent onszelf liefdevol tot God toewenden, waarbij we ons onbeschermd aan God kunnen geven, en waarbij we voor Hem alles in ons kunnen laten bovenkomen wat er in ons is, bijvoorbeeld een vaag gevoel dat veel in ons toch niet echt klopt, een vaag gevoel dat we aan onszelf en aan God voorbij leven. In de tegenwoordigheid van God, die in ons is als onze diepste grond, in het stille vertoeven voor Hem, groeit ook de liefde tot Hem. Stilte voor God, stilte bij Christus, is een heel menselijke stilte. Het is als bij een vriendschap. Je vertoeft voor Hem, samen met Hem, je bent er gewoon, zonder bepaalde bedoeling, vrij van alles. De vreugde over de aanwezigheid van de ander is genoeg.
Wat in dit vrij zijn voor God kan gebeuren is dat je tot rust komt en iets van de stilte van de eeuwigheid merkt. Uiteindelijk is het één-zijn met God het doel van de geestelijke weg bij de mystici. Maar ook bij onze meditaties kunnen we er iets van vermoeden of ervaren, hoe dit één zijn met God samenhangt met één zijn met onszelf, met alle mensen en met de hele schepping.Op die weg van de eenheid wordt er niets in ons buitengesloten, alles wordt in de relatie met God opgenomen, ook onze schaduwkanten kunnen daardoor veranderen. En onze liefde tot God kan zich verdiepen.
Vrij zijn voor God betekent dat we ons aan Hem toevertrouwen en overgeven. Dat kan een een grotere vrijheid, levenslust, ruimte en gelatenheid geven. We kunnen iets ervaren van het leven in overvloed dat Christus ons schenkt.

 primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >