Vacare: vrij zijn voor jezelf


Ga je op zoek naar de vrijheid, leer dan eerst je ziel en zinnen beheersen, zodat je niet heen en weer wordt geslingerd door je zinnen of je begeerten. Kuis je geest en je lichaam, onderworpen aan jezelf en dienstbaar aan het doel, dat hun gesteld is.

Dietrich Bonhoeffer in Verzet en overgave


In de vorige, eerste meditatie in het kader van de 6 meditatieavonden over ‘Vacare : wegen van vrijheid’ ging het erom, dat vrij worden ván jezelf, jezelf ontledigen, een voorwaarde is om vrij te kunnen worden voor jezelf, voor de Ander en voor God. Daarbij zien we ook onder ogen hoe ons leven beperkt wordt door onze bezorgdheid, egocentrische behoeftigheid, en ons grip willen houden op ons leven.

Hierin zijn christelijke en boeddhistische meditatie vergelijkbaar, maar er zijn ook verschillen. In het boeddhisme gaat het erom die illusie van het ‘grip willen houden op het leven’, de illusie van het ik, los te laten. Zelfcontrole en angstvallige bezorgdheid om het bestaan maken een mens onrustig, gespannen. Dat geeft lichamelijke en geestelijke klachten en houdt het lijden in stand. In de christelijke spiritualiteit wordt dat loslaten van het ik ‘het sterven van de oude mens’ of ‘het sterven in Christus ‘genoemd. Loslaten in de joods-christelijke betekenis is het jezelf ‘toevertrouwen’. Het is jezelf loslaten door jezelf toe te vertrouwen aan God, door ‘overgave’, een ander woord uit de christelijke traditie. In het sterk gericht zijn op ‘het loslaten van jezelf’ kun je toch erg ik-gericht zijn. In christelijke meditatie helpt het zich overgeven en het zich toevertrouwen aan God los te komen van de gerichtheid op jezelf. Maar dat is niet gemakkelijk. Durven we te ‘sterven‘ aan ons beperkende ik dat we diep van binnen willen handhaven? Durven we ons toe te vertrouwen aan God en aan de weg die de Geest met ons wil gaan? Als we dat erop wagen kunnen we in contact komen met hoe we ten diepste door God bedoeld zijn, ook al blijft dat natuurlijk ook een geheim. Het gaat om thuiskomen bij jezelf,vanuit het besef dat je diepste wezen gegrond is in Gods Liefde.
Het maakt je vrij vóór jezelf waarin je jezelf kan leren liefhebben. Dat is niet de narcistische, op zichzelf gerichte liefde of de liefde die we moeten verdienen, waarin we steeds weer tekort schieten. In de meditatieve innerlijke ruimte kunnen we ervaren dat we kind van God zijn, alle liefde waardig. We mogen leren onszelf te aanvaarden, waarderen en uit te drukken, ten dienste van de ander en onszelf. We kunnen ‘bevriend raken met onszelf’. Dan vinden we ook rust in onszelf en worden we meer open en ontvankelijk voor de ander. We hoeven niet op onze tenen te lopen, te presteren of onszelf geweld aan te doen, want de liefde is al ín ons. Dat besef geeft ontspanning en rust.
Jezelf liefhebben is ook jezelf rust en ruimte geven. Niet steeds hoeven zorgen, maar ook je niet steeds hoeven te ontwikkelen en kwaliteiten te ontplooien. Alleen in die rust en ruimte kun je ontdekken wat voor jou wezenlijk belangrijk is, waarin je gewoon kunt genieten van wat je hebt, als degene die je in wezen bent. Er kan dan weer ruimte ontstaan voor het kind in je dat onbevangen kan spelen. Zoals ‘een kind dat bij de moeder is, zo is mijn ziel’ zegt de psalmist (Ps. 131).
Wanneer je bijvoorbeeld in de stilte- of lichtmeditatie, zittend op de stoel, inkeert in jezelf, alles (los)laat, je toevertrouwt, dan kun je in het ervaren van het lichamelijk gedragen zijn, ook ervaren, dat je gedragen wordt door Hem ‘die groter is dan ons hart’. Dat ons kwetsbare, feilbare bestaan geworteld en gegrond is in de Eeuwige, in de liefde van God. In dat ‘gronden van jezelf’ zoals Kick Bras dat noemt, dóe je niet iets, maar ‘laat je toe', waardoor de diepte van je bestaan open, doorlatend en transparant wordt. ‘Dan kan het tot een diepe ervaring worden dat in het diepst van je gemoed de Geest van God in je woont, in je ademt, in je stroomt. Het is een heel diep gelukkig besef dat niets jou van Gods liefde kan scheiden. Niet omdat je het verdient, maar uit louter genade.’
Als je in die grond geworteld bent, dan ervaar je echt wat het betekent om vrij te zijn, vrij te zijn van en vrij te zijn voor jezelf.

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >