Vrij zijn voor de ander

“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.”

- NBV
Galaten 5,13

"Volgens mij", zegt André Lascaris, theoloog, dominicaan en vredesactivist, " is een individu een persoon die in en door relaties met anderen bestaat. Ik kan er alleen maar zijn, omdat anderen betrokken zijn op mij en ik op hen. Dat is vrijheid in verbondenheid. Vrij zijn voor en met de ander.  Ik ben niets meer en niets minder dan een ontmoetingsplek van relaties. Ik zie mijzelf als een knooppunt van talloze relaties, vooral met mensen maar ook met dieren, planten en dingen. Ik ben uniek als dit knooppunt maar kan niet zonder de anderen..“                                            
Ook de beroemde woorden van Luther kenmerken die christelijke spiritualiteit : “ Een christen is een vrij mens en niemands slaaf, maar een christen is ook ieders dienaar”.   Juist  in de betrokkenheid bij de ander realiseren wij onszelf zoals God ons bedoeld heeft.

 Meditatief leven is een vorm van innerlijke vrijheid die in verbondenheid beleefd wordt. Daarvoor moet je eerst vrij zijn ván de ander: Verkeerde bindingen worden losgemaakt. Veel mensen worden zo bepaald en beperkt  door de conventies en verwachtingen van de verbanden waarin zij leven, dat zij zich in vrijheid daarvan moeten leren losmaken, om zo zichzelf te kunnen worden. In een vorige meditatie ging het hier al over: dat je vrij moet worden van angstige en beperkende bindingen aan de ander. Maar daarna en tegelijk daardoor bouw je aan vrije, liefdevolle relaties waarin je vrij bent vóór de ander en neem je verantwoordelijkheid jegens de samenleving en het milieu.
Jezus is in het bijzonder ‘de mens voor anderen’. Hij was werkelijk vrij voor anderen. Vooral mensen aan de onderkant van de samenleving diende hij: armen, zieken en zondaars. Wie meditatief  wil leven, kiest voor navolging van Jezus, zegt Kick Bras. Er wordt van ons openheid en  ‘fundamentele bereidheid gevraagd  om voor de ander in te staan en te helpen als het nodig is’.  Meditatie en meditatief leven versterkt de openheid naar de ander. Want wie in alle facetten van het leven probeert open te staan voor Goddelijke aanwezigheid en Gods wil in alles wil volbrengen, die kan niet anders dan zich openen naar de medemens. God is immers geen privé-God. Meditatief leven is niet uit op een onderonsje met God. Dat heeft niets met de bijbelse God te maken. God is, zoals de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec, zei, ‘gemene minne’. Dat wil zeggen: universele liefde, eenheid met deze God is inclusief. Met God krijg je ook alle schepselen erbij.
 
Vrij zijn voor de ander heeft naast een dienende kant ook een meer passief-ontvankelijke kant waarin we van het samen-zijn kunnen genieten. Veel mensen ervaren ‘tijdsdruk’ waardoor het weinig tot een echte ont-moeting kan komen. Wil je echter meer meditatief  in het leven staan dan moet je tijd nemen om je daarin te oefenen. Om aandachtig te leven zul je moeten  leren te ‘onthaasten’ en heb je ‘trage tijd ‘nodig. Een tijd waarbij je bij jezelf, de (A)ander ook letterlijk stil staat. Bijvoorbeeld als je meditatief wandelt: dat is lopen met aandacht  voor het  lopen  waarbij je aandacht zich geleidelijk uitbreidt naar de omgeving met alle zintuigen  geopend. Aan het strand proef je de zilte smaak van de zee; je ruikt de verschillende zeegeuren ; je hoort meeuwen  krijsen, je voelt  de wind en de zon op je gezicht. Ook het samen zijn met de ander kan meditatief zijn, als je samen langdurig en in stilte de ondergaande zon ziet verdwijnen en overgaan in beginnend duister. Het besef van tijd is afwezig wanneer we aandachtig genietend, ook zwijgend  kunnen samen-zijn.  Zijn met  de ander zonder doel heeft juist een doel in zichzelf. Het gaat hier niet om helpen en ondersteunen, maar om genieten en spelen. ‘Vacare’, zegt Kick Bras, is als bevrijdende levenskunst erop gericht om contemplatieve vormen van vriendschap en liefde te vieren en te bevorderen. Het gaat in beide om de kunst elkaar belangeloos lief te hebben, vrede te vinden in elkaars gezelschap, diepe voldoening te vinden in een gelijkwaardige relatie van geven en nemen, genieten en laten genieten.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >