Je wordt geroepen !


De bijbel staat vol met verhalen van mensen die geroepen worden: van het hele volk Israël dat geroepen wordt om een volk van priesters te zijn tot mensen die geroepen worden tot een specifieke priesterlijke, profetische of politieke opdracht. We kunnen bij het laatste denken aan Mozes, Jona en de koningen Saul en David. Soms vielen roeping en beroep samen maar dat hoeft niet. Amos was bijvoorbeeld schapenfokker en Paulus bleef zijn beroep van tentenmaker ook na zijn plotselinge roeping uitoefenen. Weer anders verging het Abraham die geroepen werd om in geloof zijn vertrouwde omgeving te verlaten en achter zich te laten zonder duidelijke bestemming. Dat kenmerk van achterlaten, loslaten benadrukt Matteüs sterk in de verhalen over Jezus. Jezus roept mensen steeds weer op om de vertrouwde zekerheden achter te laten en te gaan in geloof, in vertrouwen: Simon en Petrus laten hun boten en netten achter, de tollenaar laat zijn tolhuis achter. Voordat er gehoor gegeven wordt gaat er dikwijls een interne worsteling aan vooraf. In al die verhalen gaat het om de bereidheid zekerheden achter ons te laten en de stap met God te wagen, het onbekende tegemoet.

Kloosterlingen, priesters, pausen en dominees ervaren hun ambt meestal als een roeping. Ook in de hulp- en maatschappelijke dienstverlening zien en beleven mensen hun werk, vooral als zij dat werk al langere tijd gedaan hebben, als een roeping. Maar beperkt een roeping zich alleen tot bepaalde mensen in specifiek religieuze en dienstverlenende beroepen? Eerder lazen we dat roeping en beroep niet samen hoeven te vallen. Paulus (1 Kor. 12) laat in het mooie beeld van het lichaam, met voor elk lichaamsdeel een unieke functie, zien dat er verschillende taken zijn, allen even belangrijk. Roeping bestaat uit het appèl als uitnodiging aan ieder van ons een eigen, authentieke onherhaalbare richting aan ons leven te geven. Jean Jacques Suurmond zegt: “Roeping is het innerlijke besef te weten wat God van je verlangt. Hoe je je leven moet inrichten. Wat je moet kiezen. Wat je moet doen. Als je daarop ingaat, dan doe je de wil van God. Ingaan op je roeping is de wil van God doen”. Doordat we aangesproken worden als een ‘jij’ worden we ons meer bewust van onszelf, van wie wij ten diepste zijn en wat onze ware bestemming is.
Zo gezien heeft iedereen een roeping. Soms kent men zijn roeping al op jonge leeftijd, soms is het een zoektocht met vallen en opstaan. Een enkele keer wordt men door een appèl overvallen, zoals het plotselinge visioen dat Paulus kreeg op weg naar Damascus en dat hem tot omkeer, bekering bracht. Het je geroepen weten kan op verschillende manieren tot stand komen: een ervaring(zoals bij Paulus), een gebeurtenis, een activiteit of een ontmoeting. Het gebeurt vaak wanneer je daar open en ontvankelijk voor bent. Door een ziekte in je familie, in een midlife crisis, uit onvrede met je huidige bestaan, na weer een stap in je carrière, tijdens de stilte in meditatie of gedurende een pelgrimstocht naar da Compostella. Mijn (Annemarie’s) wens om theologie te gaan studeren ontwikkelde zich na een ernstig fietsongeval waardoor ik enkele weken op bed kwam te liggen. Dat verlangen zat dicht tegen ‘me geroepen voelen’ aan. Maar een roepingsgevoel kun je ook ervaren, doordat je innerlijk ‘ja’ zegt tegen het betekenisvolle werk dat je doet, of de betekenisvolle werking die je hebt.
Wie zich geroepen voelt, kan het gevoel hebben een signaal van de andere kant te ontvangen, iets onverwachts of iets waar je zelf niet opgekomen zou zijn. Het kan iets zijn wat je ten diepste verlangt, maar ook vreest. En dat betekent onrust, verlangen en ook wel het onvermijdelijke gevoel niets anders meer te kunnen en te willen. Natuurlijk word je bevraagd door de buitenwereld: weet je het zeker en waar begin je aan? Je weet nu wat je hebt en niet wat je krijgt! En natuurlijk word je ook beproefd en slaat de twijfel meer dan eens toe. Maar toch kun je geleidelijk ontdekken wat je eigen antwoord is op vragen als: wat vraagt God van mij? Of waartoe ben ik op aarde?


primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >