Vacare: vrij zijn voor jezelf


Ga je op zoek naar de vrijheid, leer dan eerst je ziel en zinnen beheersen, zodat je niet heen en weer wordt geslingerd door je zinnen of je begeerten. Kuis je geest en je lichaam, onderworpen aan jezelf en dienstbaar aan het doel, dat hun gesteld is.

Dietrich Bonhoeffer in Verzet en overgave


In de vorige, eerste meditatie in het kader van de 6 meditatieavonden over ‘Vacare : wegen van vrijheid’ ging het erom, dat vrij worden ván jezelf, jezelf ontledigen, een voorwaarde is om vrij te kunnen worden voor jezelf, voor de Ander en voor God. Daarbij zien we ook onder ogen hoe ons leven beperkt wordt door onze bezorgdheid, egocentrische behoeftigheid, en ons grip willen houden op ons leven.

Lees meer...

Vacare:  Wegen van vrij zijn


Wie ben ik? Ben ik wat de mensen van mij zeggen: zelfverzekerd en moedig? Of ben ik zoals ik mij van binnen voel: angstig en verlangend naar vrijheid? ………Wie ik ook ben, ik ben de Uwe o God.’

(Dietrich Bonhoeffer, theoloog, 1943 (deel van gedicht geschreven in de gevangenis)

Op 4 september start de meditatiegroep ‘Weg van Leven’ met de eerste van 6 meditatieavonden onder de titel ‘ Vacare, Wegen van vrij zijn’. We hebben ons laten inspireren door twee boeken van Kick Bras: ‘Vacare, een bevrijdende levenskunst’ en ‘Mystiek leven’. ‘Vacare ‘is ook het meditatief platform van de PKN waar de meditatiegroep bij is aangesloten. Het Latijnse vacare betekent vrij zijn maar ook ‘je leeg maken’ en is dus een werkwoord. In de mystiek betekent het ‘ontledigen’: de kunst om je ‘ik’, je ‘ego’ te laten ‘oplossen’ en open te zijn voor wat ontvangen wil worden. In de monastieke traditie stond vacare voor ‘vacare Deo’, vrij zijn voor God.

Lees meer...

Je wordt geroepen !


De bijbel staat vol met verhalen van mensen die geroepen worden: van het hele volk Israël dat geroepen wordt om een volk van priesters te zijn tot mensen die geroepen worden tot een specifieke priesterlijke, profetische of politieke opdracht. We kunnen bij het laatste denken aan Mozes, Jona en de koningen Saul en David. Soms vielen roeping en beroep samen maar dat hoeft niet. Amos was bijvoorbeeld schapenfokker en Paulus bleef zijn beroep van tentenmaker ook na zijn plotselinge roeping uitoefenen. Weer anders verging het Abraham die geroepen werd om in geloof zijn vertrouwde omgeving te verlaten en achter zich te laten zonder duidelijke bestemming. Dat kenmerk van achterlaten, loslaten benadrukt Matteüs sterk in de verhalen over Jezus. Jezus roept mensen steeds weer op om de vertrouwde zekerheden achter te laten en te gaan in geloof, in vertrouwen: Simon en Petrus laten hun boten en netten achter, de tollenaar laat zijn tolhuis achter. Voordat er gehoor gegeven wordt gaat er dikwijls een interne worsteling aan vooraf. In al die verhalen gaat het om de bereidheid zekerheden achter ons te laten en de stap met God te wagen, het onbekende tegemoet.

Lees meer...

Wie zijn wij: ik en zelf

“Want ieder die zijn leven (zichzelf) wil behouden, zal het verliezen;
maar wie zijn leven (zichzelf) verliest omwille van Mij, zal het behouden” (Lucas 9:24).


“Ik wil mijzelf zijn. Echt en authentiek zijn en met mijzelf samenvallen”, deze hartekreet van een bekende Nederlander las ik in Happinez, het grootste ‘mindstyle’ magazine in Nederland voor zingeving. In onze moderne, gefragmentariseerde en geïndividualiseerde samenleving zijn mensen op zoek naar ‘hun innerlijke kern’ of hun ’ware zelf’, de eigen individualiteit. Maar wat is dan dat ‘ware zelf’, die eigen individualiteit? Wie zijn wij eigenlijk?

Lees meer...

Ignatiaanse meditatie

 

Ad maiorem Dei gloriam ,‘Tot meerdere eer van God’.


Dit was het levensmotto van Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuïetenorde en grondlegger van de ignatiaanse meditatiemethode. Ging het bij de Lectio divina, dat we bespraken in de vorige ‘Meditatie in de praktijk’ in het Arknieuws, om het innerlijk horen van een (bijbel)tekst, bij de ignatiaanse meditatie wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, op het innerlijk zien.
De ignatiaanse meditatie is een vorm van ‘geleide’ beeldmeditatie. De begeleider neemt voor deze vorm van beeldmeditatie een bijbeltekst met een duidelijke beeldende verhaallijn bijvoorbeeld Marcus 4:35-41, de storm op het meer van Galilea.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >