Thema: meditatief leven

Een vraag: Brengt een onthecht mens zijn tijd in ledigheid door, of wat doet hij eigenlijk? Antwoord: Van een onthecht mens is zijn doen, zijn laten en zijn werk zijn ledigheid, want doende blijft hij in ruste en in zijn werk blijft hij vrij.

Een vraag: Hoe gedraagt hij zich tegenover zijn naaste? Antwoord: Hij gaat met mensen om zonder van hen afhankelijk te worden, heeft lief zonder beslag te leggen en is meelevend zonder bezorgd te zijn, in echte vrijheid.

Een vraag: Heeft zo niemand ooit schuld te biechten?    Antwoord: De biecht uit liefde is edeler dan uit schuldigheid.  

Een vraag: Hoe ziet het gebed van zo iemand eruit en heeft hij wel iets om te bidden?  Antwoord: Zijn gebed is vruchtbaar, want hij concentreert zijn gedachten op het innerlijk, omdat God geest is, en hij let erop of hij zichzelf op de een of andere manier daarbij in de weg staat of dat hij zich laat leiden door een of ander persoonlijk belang. En dan gaat hem in de hoogste kracht een licht op, dat toont hoe God in hem is en leeft en werkt en dat hij enkel Gods werktuig is.

 

                                                                 Seuze, Boek van de Waarheid VƖƖ                                                                

website meditatief levenAfbeelding van Seuse (14e eeuw)

Als je googelt op Leven met aandacht en Mindful leven in, dan verschijnen er tientallen hits. Blijkbaar is er een verlangen naar een meer aandachtig, mindful leven of in christelijke zin Meditatief leven, het thema van deze meditatieavond. En het is in onze huidige, stressvolle en snel veranderende samenleving niet zo vreemd, dat hiervoor een toenemende belangstelling bestaat, in de slipstream van de mindfulness-hype van het laatste decennium. Mindful leven of Leven met aandacht is bewust leven met zorgzame aandacht in het ‘hier en nu’. Mensen buiten, maar ook binnen de kerk zijn op zoek naar meer ‘balans’ in hun leven, naar hun innerlijke kern, naar God en/of hun ware identiteit, om een authentiek bestaan te kunnen leiden.

Lees meer...

Thema: Leven in vreugde

webiste leven in vreugde

 

Hij kwam aanlopen met zijn kleine meisje. Ze was op haar paasbest. Je kon zien hoe bezorgd ze was voor haar prachtige jas. Anderen zagen het ook - zagen, onverschillig, dat het de mooie jas van een ander klein meisje geweest was, een jas die haar beste dagen gehad had. Voor in de middag was het in de zonneschijn een waar feest geweest. Nu waren de meeste mensen al naar huis. De ballonver-kopers telden hun verdiensten van die dag na. Ook de zon had op haar tijd gelet en zich achter een wolk te ruste gelegd. Het was er dus eenzaam en somber toen hij met zijn kleine meisje kwam aanlopen, om te genieten van de lentevreugde en om zich te verwarmen in de nieuwe , frisse paaszon. Maar ze was tevreden. Ze waren allebei tevreden. Want ze hadden zich een nederigheid geleerd die jij nog niet kunt begrijpen. Een nederigheid die nooit vergelijkt, die niet dat wat is wil ruilen voor ‘iets anders’ of ‘meer’.

 

                                             Uit : ‘Merkstenen’ van Dag Hammarskjöld

In het woordenboek tref je veel synoniemen aan voor ‘vreugde’ zoals blijdschap, genoegen, genot, jolijt, jubel, lust, opgetogenheid, plezier en vrolijkheid. Vreugde, blijdschap of vrolijkheid ed. zijn positieve emoties bij mensen of dieren. Er is een tevredenheid met de omstandigheden of omgeving. Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress, heeft positieve gevoelens over de omgeving of zichzelf en heeft dan ook geen grote behoefte om de omstandigheden te wijzigen. Dit zou betekenen dat wanneer de ‘positieve omstandigheden’ verdwijnen, door bijvoorbeeld het ervaren van onrecht, gezondheidsproblemen, werkloosheid, bezorgdheid, rouw en verdriet, men de vreugde zou verliezen! Een dronkaard wordt misschien heel lollig en opgetogen als hij te veel drinkt. Maar als hij weer nuchter wordt, lacht hij niet meer. Hij keert terug naar een leven vol verdriet en problemen.                     

Zijn tijdelijke vrolijkheid en opgetogenheid was dat dan echte vreugde (Spr. 14:13)?

Lees meer...

Thema: Leven in liefde

website leven in liefde

Als je God en de eeuwigheid zoekt, 

moet alles wat je gewend bent,
ondersteboven.

Uit: De grote Evangeliche Perle
(van 16e eeuwse onbekende mystica)

Na ‘Leven in aandacht’ en ‘Leven in eenheid’ is ‘Leven in liefde’ het derde aspect van Mystiek leven volgens het gelijknamige boek van Kick Bras. We laten ons allereerst leiden door een korte en krachtige tekst hoe je tot liefde kan komen. Het is van een onbekende mystica uit het begin van de 16e eeuw, die banden had met het Agnietenklooster in Arnhem. Deze tekst komt uit: ‘De Grote Evangelische Peerle’.

Als je God en de eeuwigheid zoekt, moet alles wat je gewend bent, ondersteboven.
Ten eerste: leer loslaten.
Niet alleen materiële dingen, maar ook gewoontes of gedachten waar je aan gehecht bent. Laat alles verloren gaan waarmee je jezelf overeind houdt. Daardoor ontstaat er plaats voor God. God daalt in je neer en neemt je in zich op. Je wordt in God veranderd.

Lees meer...

Thema: Leven in eenheid met eenheid met jezelf en anderen

'Mystiek is de ervaring van de eenheid en de heelheid van het leven.

Mystieke levensbeschouwing, mystiek schouwen is dan ook de onverbiddelijke waarneming van de gebrokenheid van het leven'.

Dorothe Solle: 'Mystiek en verzet'

Na ‘Aandacht’ is ‘Eenheid’ het tweede thema in de serie levenslessen uit de mystiek (nog steeds volgen we het boek: Mystiek leven, van Kick Bras.) Eenheid is misschien niet meteen een positief begrip. Als we denken aan ‘eenheidsworst’, dan zijn we blij met de diversiteit die er gelukkig is. Maar in een wereld van zoveel mogelijkheden en verwachtingen is éénheid juist wel positief: leven uit één stuk, niet met alle winden meewaaien. Het betekent ook het overstijgen van tegenstellingen waar deze wereld te vaak aan lijdt, zoals de tegenstelling tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen individu en samenleving, of die tussen God en mens. Zo kan eenheid ons ook helpen bij een gevoel van verbondenheid met de wereld om ons heen. Er zijn verschillende invalshoeken om over éénheid na te denken: in jezelf, met anderen, met God en eenheid beoefenen. Deze keer spitsen we het toe op ‘eenheid met jezelf en anderen’. De volgende keer staat het thema ‘eenheid met God centraal’. Beide keren besteden we aandacht aan: de eenheid beoefenen.

Lees meer...

Thema: Leven in eenheid met God

Het hele leven en zijnwebsite leven met god

van alle schepselen

is

een roepen en een haasten

om terug te keren 

in wie hun herkomst is.

Meister Eckhart (1260-1328),

We vervolgen de lijn van Kick Bras, die het mystieke thema eenheid uiteenlegde in 4 aspecten: eenheid met jezelf, eenheid met de ander/ met de schepping, eenheid met God, en: de eenheid beoefenen. Deze keer aandacht voor de laatste twee aspecten.

Voor mystici is God de bron, het hart en de ziel van de werkelijkheid. Vanuit éénheid met God ervaren ze éénheid met zichzelf en met anderen en/of de schepping. Zo’n eenheidservaring kan een mens soms overkomen. Kick Bras beschrijft hoe hij zelf zoiets heeft ervaren.

“ Gistermiddag tussen half drie en tien over drie. Ik zat alleen in de kamer. Ik las een boek. Ineens had God mij in zijn greep. Van binnenuit… Roerloos zat ik. Mijn hart bonsde. Ik was niet in extase. Ik keek soms rustig ergens naar. Merkte ook alles op. Maar tegelijk was ik ontgrensd, één met alles, met de totale schepping, en één lichaam met God. Nog nooit heb ik zo sterk ervaren dat dit niet-ik was...Er was in mij een heel open, betrekkelijk rustig ontzag” 

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >