Ontmoetingen

De Ark is een gemeenschap waarin mensen elkaar ontmoeten in een open sfeer. Het is prettig om elkaar te ontmoeten en soms blijken die ontmoetingen ook veel te betekenen. Dat geldt voor het pastoraat, maar ook voor de verschillende andere mogelijkheden van ontmoeting die de Ark biedt: koffie drinken na de kerkdienst, de binnenloopmiddag, de Eettafel. Hiernaast biedt Kerk & Buurt mensen de mogelijkheden voor koffie en een praatje, ook bij sociaal/maatschappelijke vragen.

Indien er behoefte is aan individueel bezoek zijn daar ook mogelijkheden voor. Wie zelf iemand zou willen bezoeken of bezoek zou willen ontvangen kan zich opgeven bij mw Pia Sikkes, tel 6971882. Voor contact met de predikante, zie Pastoraat/ Levensvragen.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >