Diaconaal werk

Hartelijk welkom op de webpagina van de Kerndiaconie van De Ark.
De taken van een diaken zijn zeer divers. Die bewegen zich tussen (uiteraard) vergaderen en omzien naar elkaar binnen en buiten de kern. En daar tussenin liggen vele activiteiten.
De meest in het oog springende zijn de zondagse collectediensten en de organisatie – al vele jaren op rij inmiddels - van een Paasviering en een Kerstviering voor een ieder die zich daarvoor aanmeldt. Ook van buiten de kern zijn mensen hartelijk welkom.
Van onze jaarlijkse Kerstactie maken we met de Kerst mensen die het goed kunnen gebruiken blij met een extraatje.
De jaarlijkse bustocht naar een bestemming ergens in ons land is zeer populair. Deze wordt georganiseerd vanuit de Wijkdiaconie van Protestants Noord.
Daarnaast zet de diaconie zich in voor vluchtelingenwerk in Amsterdam.
De gelden die we met de diaconale collectes binnenhalen zijn wisselend  voor het  eigen wijkwerk en voor stedelijke of landelijke doelen. Vrijwel altijd komen deze ten goede aan mensen in nood dichtbij en veraf.
Voor ons Heilig Avondmaalsproject, dat we steeds voor een periode van 3 jaar adopteren, zoeken we via KerkinActie een derde wereldproject, bij voorkeur gericht op het vergroten van mogelijkheden voor kansarmen.
Dat voor dit werk de motivatie vanzelf ontstaat moge duidelijk zijn uit het bovenstaande.

Voor vragen over diaconale zaken kunt u contact opnemen met Tine de Neef, 020 - 633 20 77Voor giften aan de diaconie kunt u contact opnemen met Marten Hopman, 020 - 633 49 61, IBAN nr van de diaconie  prot. gem. Midden-Noord is NL08INGB0004638125

 

Samenwerkingsverband Diaconie Noord

Sinds een klein jaar bestaat het samenwerkingsverband DiaconieNoord. We hebben een website: diaconienoord.org

Diaconie Noord is een grote verzameling van mensen. Het zou ons niet verbazen als jij er ook deel van bent; als vrijwilliger die direct bij een project betrokken is of je bent juist op de achtergrond actief, misschien financier je een project of doe je mee met één van onze projecten!
Diaconie Noord is een samenwerking van de Protestantse Diaconie en Stichting Hart voor Noord (https://www.hartvoornoord.nl/) en bestaat uit zes projecten:
- De Sociale Kruidenier, www.socialekruidenier.nl
- In.Kas, inkas.amsterdam
- Luistergroepen, https://www.luistergroepen.org/
- TaalCafé
- KerkLokáal
- de NoordAs https://www.denoordas.nl/.

En speciaal in de Ark zijn de volgende drie projecten:
- De Sociale Kruidenier (iedere donderdag tussen 10:30 & 14:30u) www.socialekruidenier.nl
- TaalCafé (iedere week op woensdag tussen 10 & 12u)
- In.Kas (eens in de zoveel tijd) www.inkas.amsterdam.

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >