Over de Ark

De Ark is een open geloofsgemeenschap.
We laten ons inspireren door bijbelse verhalen, de protestants-christelijke traditie, en door ontmoetingen, niet alleen met elkaar maar ook met de mensen om ons heen. 

Ieder is welkom zoals hij/zij is: zoekers, zieners, dromers, doeners, of wie gewoon zin heeft om eens langs te komen. In vieringen, groepsgesprekken, informele ontmoetingen, meditatiegroepen, in het filmhuis Zinema en in ons dagelijks leven zoeken we naar het goede leven, naar een spoor van God of naar een plek om op te ademen. En zo mogelijk dragen we ook graag bij aan het goede samen-leven in Noord.

De Ark richt zich met name op de buurten van Midden Noord, namelijk:  De Banne, de Bloemenbuurt, de Van der Pekbuurt, Overhoeks en Disteldorp, Vogelbuurt en Vogeldorp.

De Ark vormt samen met de Bethelkerk in Tuindorp Oostzaan en de Nieuwendammerkerk in Nieuwendam één wijkkerk, de Protestantse Wijkgemeente Amsterdam Noord (PWAN). Deze PWAN is deel van de PKA, de Protestantse Kerk Amsterdam.

De Ark Midden Noord is - als onderdeel van de PKA - erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >